Pravo na odustajanje/Povraćaj robe (PRAVA POTROŠAČA)
Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina preko naše prodajne internet stranice www.tech-trade.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Jednostranim raskidom ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze troškova vezanih za slanje robe usled jednostranog raskida ugovora. Znači, celokupan iznos koji ste platili pri kupovini robe će Vam biti vraćen. Vaša izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je zajedno sa robom primimo nazad, dok je naša obaveza povraćaja sredstava 14 dana od tog momenta. Naravno, potrebno je da proizvod niste ni koristili, tj. da je u stanju kakvom smo Vam i poslali, odnosno kao nov artikal.

NAPOMENA: Ukoliko ste proizvod koristili ili oštetili, odnosno ako nije u stanju kakvom smo Vam poslali kao nov artikal, nemate pravo na povraćaj robe a samim tim ne možemo Vam izvršiti povraćaj sredstava.


U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA PROCEDURA JE SLEDEĆA:

  1. Najpre nas obavestite da želite da odustanete od kupovine slanjem na e-mail adresu: techtrade1204@gmail.com
  2. Niste u obavezi da navodite razloge za tu odluku i ne želimo da ulazimo u to, jer je utisak kupca subjektivne prirode i razlikuje se od kupca do kupca.
  3. Na našu poštansku adresu, zajedno sa robom, dostavite Vašu popunjenu izjavu o jednostranom raskidu ugovora (adresu možete naći na računu koji smo Vam poslali pri kupovini proizvoda ili obrascu odustajanja od ugovora). U izjavi možete navesti razlog za raskidanje ugovora ali niste u obavezi. Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.
  4. Nakon što primimo Vašu izjavu zajedno sa proizvodom koji nam vraćate nazad, prosledićemo Vam povratni sms ili e-mail kao potvrdu o raskidu ugovora (na broj telefona ili e-mail adresu koju ste ostavili pri kreiranju poružbine), (naravno ukoliko je proizvod nekorišćen i neoštećen, odnosno u stanju u kakvom smo Vam i poslali tj. nov).
  5. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati ( u ambalaži u kojoj smo Vam poslali, potom u kesu, i kesu zalepiti samolepljivom trakom da se proizvod ne bi oštetio prilikom transporta). U suprotnom proizvod nećemo prihvatiti.
  6. Kurirska služba preko koje šaljete robu nazad, zajedno sa izjavom o raskidu ugovora, je po vašem izboru. Niste u obavezi da šaljete robu preko kurirske službe preko koje ste dobili proizvod, ali je naša preporuka da idete preko Post Expres službe, preko koje ste i dobili robu, zbog pouzdanosti isporuke. Troškovi slanja robe prema Zakonu o zaštiti potrošača idu na Vaš teret.
  7. Pri slanju robe nazad ne navodite nikakav otkup kurirskoj službi, budući da Vam novac nazad uplaćujemo sa računa naše firme na Vaš žiro račun, jer ga tako i primamo od kurirske službe, a povrat možemo izvršiti tek kada primimo robu nazad od Vas i uverimo se da je to roba koju smo vam poslali i da je u stanju kakvom smo Vam poslali, kao nova, odnosno da nije oštećena.
  8. Telefon koji dajete kurirskoj službi za kontakt pri isporuci proizvoda takođe možete naći na izjavi o jednostranom raskidu ugovora koji smo Vam poslali uz račun.Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, po prijemu robe i izjave o odustanku, u zakonskom roku, a najkasnije u roku od 14 dana, izvršiti povraćaj sredstava u punom iznosu cene koštanja proizvoda.

Za povraćaj sredstava potrebno je da imate žiro račun, jer budući da smo pravno lice, kurirska služba po preuzimanju novca od Vas nama uplaćuje na žiro račun, i jedino Vam tako novac možemo vratiti, odnosno sa računa naše firme. Takodje pravilo kurirske službe je, kao i Zakon, da se ne može nositi novac u gotovom, pravnog lica ka fizičkom licu, pa i iz tog razloga povraćaj novca možemo izvršiti jedino sa žiro računa naše firme na Vaš lični tekući račun, ili nekog drugog lica čije ćete nam podatke za plaćanje Vi dostaviti.

Ispravnost podataka za povraćaj sredstava, garantujete slanjem na e-mail adresu techtrade1204@gmail.com ili tako što ćete broj žiro računa napisati u donjem delu ogovora o odustajanju od kupovine, koji ćete nam dostaviti zajedno sa proizvodom.

Da ponovimo, smatra se da je ugovor jednostrano raskinut sa Vaše strane, ukoliko u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena, robu uz izjavu o odustanku od kupovine dostavite na adresu sedišta naše firme.


Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.