REKLAMACIJE I GARANCIJA
Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu ili Instagram stranici @tech_trade_ reklamaciju možete uložiti slanjem na e-mail techtrade1204@gmail.com
Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

 • Priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,
 • detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj koristio
 • kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, u originalnoj ambalaži jer je originalna ambalaža projektovana da osigura bezbedan transport. To će sprečiti oštećenje proizvoda u transportu, što može biti jedan od razloga za odbijanja reklamacije.

Uvek maksimalno detaljno opišite uočenu neispravnost (kada se pojavila, koliko se često manifestuje, u kojim situacijama se manifestuje, koliko manifestacije traju, itd). Ukoliko serviseri nemaju detaljan opis, može se desiti da ne uoče kvar i vrate Vam uređaj kao ispravan.

Nakon što uložite reklamaciju i dostavite dokaz o kupovini dobićete potvrdu o prijemu reklamacije, pisanim, telefonskim ili elektronskim putem.

U roku od 8 dana od dana prijema uređaja u servis dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će, ukoliko je prihvaćena, reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Kako da reklamirate proizvode:

 • Stavite proizvode u originalnu ambalažu zajedno sa kopijom računa.
 • Zamotajte kutiju tako da ne dođe do štete tokom transporta. Ne lepite nalepnice direktno na kutiju. Za ovu svrhu bilo bi najbolje koristiti kese za pakovanje koje koriste brze pošte.
 • Pošaljite nam upakovanu robu na adresu koju ćete dobiti po potvrdi reklamacije. Trošak poštarine za paket snosi kupac. Otkupne pošiljke ne prihvatamo. Molimo ne nosite proizvode direktno na adresu.

Za tehničku robu, Zakon propisuje najduži rok za rešavanje reklamacije od 30 dana, a za ostalu robu do 15 dana, od prijema proizvoda u servis. Mi ćemo se potruditi da sa naše strane maksimalno skratimo period čekanja ali ne možemo uticati na rad servisa i vreme koje je njima potrebno da uređaj poprave ili proglase nepopravljivim.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Kupcu će Prodavac dostaviti popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod. Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, proizvod će biti ostavljen u najbližoj pošti gde će biti narednih 5 radnih dana. Ukoliko nakon toga ne preuzmete robu, roba će biti vraćena u sedište Prodavca. Nakon isteka perioda od 10 radnih dana Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje, odnosno rashodovan.

Ako se reklamacija ne prihvati (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac može da izabere da mu se uređaj dostavi o njegovom trošku ili da uređaj bude recikliran.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

 • Nije dostavljen dokaz o kupovini
 • Uređaj je fizički oštećen
 • Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji
 • Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

Vrste reklamacija

 1. DOA (eng. Dead on Arrival) – nesaobraznost uređaja je utvrđena u samom startu, prilikom njegove instalacije ili prvog puštanja u rad (bilo da je oštećen, neispravan, nedostaju mu neki delovi, ne obavlja funkcije u skladu sa naznačenim specifikacijama). Ovakva reklamacija se prijavljuje na licu mesta, ispred kurira koji Vam je uručio paket. Ukoliko kurir ne sačeka da proverite paket a neispravnost utvrdite prilikom prvog puštanja u rad, potrebno je da reklamaciju prijavite odmah, odnosno najkasnije 24h nakon prijema paketa kako bi bila tretirana kao DOA i bila rešena po ubrzanoj proceduri.
 2. Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja saobraznosti – Uređaj je je ispoljio neispravnost u toku trajanja zakonske saobraznosti.
 3. Reklamacija na oštećenu pošiljku – Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome. Ukoliko prilikom preuzimanja paketa primetite da je paket (kutija uređaja) oštećen, možete odbiti paket ukoliko Vam prethodno kurir ne dozvoli da proverite sadržaj paketa. Ukoliko odbijete paket zbog sumnje u oštećenje, potrebno je da nas pozovete kako bi Vam odmah poslali drugi paket o našem trošku.