Uslovi korišćenja
Kupovinu robe preko naše online prodavnice možete vršiti bez registracije članstva.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) preduzetnik Anja Papan PR Tech Trade svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.tech-trade.rs

O B A V E Š T A V A

  • da se prodaja robe putem internet sajta www.tech-trade.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetnika Anja Papan PR Tech Trade mat. br. 65741911, PIB: 111916023, www.tech-trade.rs ,email adresa: techtrade1204@gmail.com;
  • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.tech-trade.rs;
  • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.tech-trade.rs smatra prodajom na daljinu;
  • da se saobraznost robe ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe;
  • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal. Cene na sajtu izražene su u dinarima (RSD);
  • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.tech-trade.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
  • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
  • da u slučaju prijema robe, ukoliko potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana. U tom slučaju nastale troškove poštarine snosi kupac.

ŽELIMO VAM USPEŠNU KUPOVINU!